Εργαλεία - Μηχανήματα Βιομότορ Ε.Β.Α.Ε.

Εργαλεία - Μηχανήματα Βιομότορ Ε.Β.Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 με την επωνυμία ΒΙΟΜΟΤΟΡ Ι. ΜΑΡΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. To 1983 άλλαξε την επωνυμία της σε ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΟΤΟΡ Ε.Β.Α.Ε.

Το 1995 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 98,75% των μετοχών της εταιρείας από την ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, στα πλαίσια επέκτασης της εμπορικής της δραστηριότητας στον κλάδο των εργαλείων χειρός. 
Έδρα της εταιρείας ήταν ο δήμος Αθηναίων.

Στις 7/5/2007 η εταιρεία απορροφήθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.