Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

Η εναρμόνιση με τα σύγχρονα πρότυπα στο επίκεντρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001: 2000 - EN ISO 9001/2000 από τον Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.

Η υπόσχεσή μας να διατηρούμε συνεχώς υψηλά επίπεδα ποιότητας και παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει επιτρέψει στην εταιρεία μας και στις θυγατρικές της να παραμείνουν αξιόπιστοι συνεργάτες στη πάροδο των ετών, για πολλές εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη όσο και Παγκοσμίως.

Πιστοποιήτικο ISO


Η συνεχής προσπάθεια της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης. Η λειτουργία αυτού του συστήματος  διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και διαφάνεια των πληροφοριών, την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξυ των τμημάτων της εταιρείας μας, την έγκαιρη ενημέρωση για νέες πληροφορίες με τελικό αποτέλεσμα βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών που παρέχουμε στην υπηρεσία των πελατών μας

Η εταιρεία μας διαθέτει και αξιοποιεί:

  • Λογισμικό ERP (Atlantis) από την Altec
  • Λογισμικό WMS (Logistics Vision) της Mantis
  • Λογισμικό EPSILONNET CRM (Galaxy)
  • Λογισμικό MIS (QlikView) από την Qliktech

Η χρήση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης διασφαλίζει ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των μελών του προσωπικού μας, αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, έγκαιρη ενημέρωση για νέες πληροφορίες και βελτιστοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών και μείωση του λειτουργικού μας κόστους

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για τη συνεχή ενίσχυση του ανθρώπινου και τεχνολογικού δυναμικού και στο πλαίσιο της επίτευξης αυτού του στόχου, πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.