Σημαντικά Γεγονότα

Σημαντικά Γεγονότα

Σημεία σταθμοί για την GEB

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε έχει εξελιχθεί δυναμικά τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά οι στόχοι μας παραμένουν οι ίδιοι — να παρέχουμε αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της ΓΕΒ από την ίδρυση της επιχείρησης και να ανακαλύψετε πώς εξελιχθήκαμε σε κορυφαίο προμηθευτή βιομηχανικού και υδραυλικού εξοπλισμού στην Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

 • 1966 - Σύσταση υπό μορφή ΕΠΕ
 • 1974 - Αλλαγή νομικής μορφής και μετονομασία σε Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε
 • 1990 - Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
 • 1994 - Εξαγορά κτιριακών εγκαταστάσεων με απορρόφηση της εταιρείας Δ. Ζωγράφος Α.Ε.
 • 1995 - Εξαγορά της Biomotor και επέκταση στον κλάδο της εμπορίας εργαλείων
 • 1999 - Ίδρυση Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος ΑΕ
 • 1999 - Έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας για την Ελλάδα με την Avk Group
 • 1999 - Σύναψη εμπορικής συμφωνίας διανομής με την Karcher Hellas
 • 2001 - Έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας για την Ελλάδα με την εταιρεία Ksb
 • 2003 - Έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας για την Ελλάδα με την Viking Group
 • 2006 - Νέες αποθήκες (6.000 τ.μ.) στον Ασπρόπυργο
 • 2007 - Νέες εγκαταστάσεις γραφείων (1.000 τ.μ.) και αποθήκες (6.600 τ.μ.) στη Θεσσαλονίκη
 • 2010 - Έναρξη εμπορικής συνεργασίας με τη MAKITA Hellas
 • 2010 - Ίδρυση της GEB Green Energy
 • 2012 - Διασύνδεση GEB Green Energy Φ/Β σταθμού 600 kW στον Ασπρόπυργο
 • 2013 - Διασύνδεση GEB Green Energy Φ/Β σταθμού 400 kW Θεσσαλονίκης
 • 2018 - Απορρόφηση θυγατρικών - Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος ΑΕ & Geb Green Energy Α.Ε.