Όμιλος

Όμιλος

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας δυναμικά προϊόντα και αξιόπιστες υπηρεσίες

Όλες οι εταιρείες της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε δεσμεύονται να παρέχουν στους πελάτες μας δυναμικά προϊόντα και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Συνεργαζόμαστε και εξορθολογίζουμε τις διαδικασίες επικοινωνίας, εφοδιαστικής και επιχειρηματικής μας υποστήριξης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας.

Οι συνεργάτες και οι συμμετέχοντες στον όμιλο μας είναι οι εξής:

 • Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
  • Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχει η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε. με ποσοστό 75%, ιδρύθηκε το 1999 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
 • Η GEB Green Energy Α.Ε
  • Ιδρύθηκε το 2010 και απορροφήθηκε από τη Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε. το 2018.
 • Λητώ - Ανώνυμη Εταιρεία Εμπόριο Ενδυμάτων & Παιδικών Ειδών
  • Το 1999 αποκτήσαμε 10% μετοχή στην εταιρεία.
 • Βιοκινητικά Εργαλεία - Μηχανήματα Ε.Β.Α.Ε.
  • Το 1995, το 98,75% των μετοχών της εταιρείας εξαγοράστηκε από την Geniki Trade & Industry SA στο πλαίσιο της επέκτασης της εμπορικής της δραστηριότητας στον κλάδο των εργαλείων χειρός. Το 2007 η εταιρεία απορροφήθηκε από τη Γενική Εμπορία & Βιομηχανία Α.Ε.
 • Ferkal Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία
  • Η συγκεκριμένη εταιρεία τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1997 με έδρα την Αττική. Το 1999, το 20% των μετοχών της εταιρείας εξαγοράστηκε από τη Γενική Εμπορία & Βιομηχανία Α.Ε.