Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

Στηρίζουμε τους ανθρώπους μας και την κοινωνία

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Εμείς στην Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας, καθώς αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της επιτυχίας μας.

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρείας σκοπό έχει τη διαρκή υποστήριξη των εργαζομένων μας και των οικογένειών τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους. 

Εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που στοχεύουν στην προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης και εταιρικής δέσμευσης των εργαζομένων μας.

Ειδικότερα, η εταιρεία:

  • Δίνει έμφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
  • Εκπαιδεύει και επιμορφώνει ολα τα μέλη του προσωπικού σε τεχνικά και διοικητικά θέματα.
  • Επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής.
  • Βελτιώνει διαρκώς τις συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.
  • Παρέχει Ιατρούς Εργασίας και Κοινωνικούς Λειτουργούς στο χώρο εργασίας.

Ωστόσο, η κοινωνική ευθύνη της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε. δεν περιορίζεται στα ενδοεταιρικά ζητήματα.

Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται διακριτικά και αποτελεσματικά κάθε φορά που καλείται να στηρίξει τους συνανθρώπους μας και την τοπική κοινωνία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αλλά και να συμβάλλει στην υπολοποίηση δράσεων στους τομείς της υγείας , της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Κατανοούμε την άμεση σύνδεση μεταξύ της επιχειρηματικής μας αριστείας και της ευημερίας των εργαζομένων, των πελατών και της κοινότητας στην οποία δρούμε, και δεν δισταζουμε να το υποστηρίζουμε με κάθε δυνατή ευκαιρία.