Βιογραφικά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Βιογραφικά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κρεμύδας Γεώργιος


Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Είναι ένας εκ των ιδρυτών της Εταιρείας. Διαθέτει πολύχρονη (60ετή) και πολύπλευρη εργασιακή εμπειρία καθώς και άριστη γνώση της Εγχώριας και της διεθνούς αγοράς στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας στον Τομέα του υδραυλικού και του σχετικού βιομηχανικού εξοπλισμού.
Συνδέεται αναπόσπαστα με την ιστορία και τεράστια ανάπτυξη της Εταιρείας η οποία το 1966 ξεκίνησε αρχικά ως μια μικρή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στο κλάδο εμπορίας υδραυλικού και σχετικού βιομηχανικού εξοπλισμού και στη συνέχεια το 1974 μετά την μετατροπή της σε ανώνυμη Εταιρεία έφτασε να αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες και ανταγωνιστικότερες εταιρείες στη χώρα μας στο Τομέα δραστηριότητας της. Από το 1980 κατέχει τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Υπήρξε ο οραματιστής και ο ηγέτης του μοντέλου ανάπτυξης της Εταιρείας. Με την διορατικότητα του εισήγαγε την Εταιρεία το 1990 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θεμελιώνοντας την κεφαλαιακή επάρκεια και εγγύηση της σταθερότητας και ανάπτυξης της Εταιρείας.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με ίδιο αντικείμενο εργασιών με αυτό της Εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1999 και ανήκε στον Όμιλο της Εταιρείας, μέχρι την απορρόφησή της το έτος 2018.

Στον επαγγελματικό του βίο συμμετείχε και σε άλλες εταιρείες διαφορετικών αντικειμένων όπως παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πρακτορεύσεις, ασφάλειες και Βιομηχανικές κατασκευές. Στις περισσότερες από αυτές ήταν μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου και συνήθως κατείχε την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.Κρεμύδας Κωνσταντίνος


O Κωνσταντίνος Κρεμύδας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Κατέχει πτυχίο οικονομικών επιστημών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΜΒΑ από το Pace University της Νέας Υόρκης.
Μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από το 1998. Από την αρχική του τοποθέτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα από την ενασχόλησή του με την καθημερινότητα της εμπορικής πολιτικής και λειτουργίας της Εταιρείας, έχοντας ασχοληθεί με όλες τις βασικές της λειτουργίες, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε ολόκληρο το φάσμα της λειτουργίας της.
Από τον Δεκέμβριο του 2006 έως σήμερα διατηρεί τη θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχοντας κυρίως στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.

Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε το 2010 η θυγατρική Εταιρεία «Γενική εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας Α.Ε.» με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, στην οποία διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την απορρόφησή της από την μητρική Εταιρεία «Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε.» το 2018.

Είναι ιδρυτικό μέλος της επενδυτικής εταιρίας FundboxCapital με αντικείμενο επενδύσεις και ενίσχυση τεχνολογικών εταιρειών στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Από το portfolio της Εταιρείας ενδεικτικά αναφέρουμε τις εταιρείες OWIWI https://owiwi.co.uk/ και EXITBEE https://www.exitbee.com/ που δραστηριοποιούνται με καινοτόμο τρόπο στους τομείς της εύρεσης και ανάπτυξης προσωπικού και της online διαφήμισης αντίστοιχα. Επίσης, είναι συνιδρυτής και διαχειριστής της Εταιρείας APKM που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης με βασικό εμπορικό σήμα το γαστρονομικό εστιατόριο CTC Urban Gastronomy https://ctc-restaurant.com/.
Παράλληλα, είναι ενεργός επενδυτής σε εταιρείες των κλάδων της ποντοπόρου ναυτιλίας και του real estate.Κρεμύδας Παναγιώτης


Ο Παναγιώτης Κρεμύδας γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brunel University όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοικητική Επιστήμη - Master Science in Management (MSC).
Μέσα από μια σειρά σεμιναρίων που αφορούσαν κυρίως τους κλάδους των πωλήσεων και των αγορών καθώς και τον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, τελειοποίησε τις θεωρητικές του γνώσεις στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα.

Από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην «Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε.» αποκτώντας σταδιακά μεγάλη εμπειρία σε όλα τα τμήματα της Εταιρείας. Σήμερα κατέχει τη θέση του διευθυντή προμηθειών στην Εταιρεία και συνάμα εκτελεί επιτελικά διοικητικά καθήκοντα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών και του τομέα των μεταφορών.

Οι οικονομικές του γνώσεις και η ταυτόχρονη σφαιρική του γνώμη και άποψη για πολλούς τομείς και κλάδους της οικονομίας και της αγοράς αποτελούν την παρακαταθήκη και το όραμα για το μακροπρόθεσμο μέλλον και την ανάπτυξη της Εταιρείας.

Από το 2009 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Γενική εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας Α.Ε.» στην οποία υπήρξε ενεργό στέλεχος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, από την ίδρυσή της μέχρι και την απορρόφησή της από την Εταιρεία «Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε.».

Πέραν της ενασχόλησής του με την Εταιρεία, από το 2014 είναι συνιδρυτής και partner της Fundbox Capital επενδυτικής Εταιρείας για την στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και ενεργός επενδυτής και ιδρυτής μικρότερων και μεγαλύτερων εταιρειών διαφόρων κλάδων όπως ποντοπόρος ναυτιλία, real estate και υπηρεσίες εστίασης.Μαυρουδή Παναγιώτα


Απόφοιτος λυκείου. Εκπαιδεύτηκε στον χρηματοοικονομικό και λογιστικό τομέα μέσα από την παρακολούθηση μεγάλης γκάμας μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Παρακολούθησε επίσης σεμινάρια διαχείρισης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε λογιστικά θέματα, διαχείρισης πελατών και διαχείρισης πιστώσεων. Από το 1993 μέχρι 1994 εργάσθηκε σαν υπάλληλος γραφείου στην ασφαλιστική Εταιρεία GARANTI A.E., και από το 1996 μέχρι 2001 σαν στέλεχος λογιστηρίου στην ασφαλιστική Εταιρεία SCOP LIFE AEAZ, ενώ παράλληλα από τον Σεπτέμβριο του 1999 μέχρι τον Μάρτιο του 2011 απασχολήθηκε με μερική απασχόληση στην Εταιρεία λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών ΚΡΟΝΙΑ ΑΕΛΔΕ.
Επίσης εργάστηκε για δώδεκα χρόνια από τον Απρίλιο του 2002 μέχρι τον Ιούλιο του 2014 στην Ασφαλιστική Εταιρεία GENERALLI HELLAS A.E. στην οποία διατέλεσε κατά σειρά στέλεχος του λογιστηρίου και στέλεχος του τομέα πιστώσεων και διαχείρισης και οργάνωσης εισπρακτικού τμήματος της ίδιας Εταιρείας.

Από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι σήμερα είναι στέλεχος της Εταιρείας στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης πωλήσεων μεγάλων πελατών. Επίσης ως υπεύθυνη του τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και δημοσιών σχέσεων της Εταιρείας έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της πολύ καλής εικόνας της Εταιρείας στους συνεργάτες της ( πελάτες – προμηθευτές).

Από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο οποίο είχε διατελέσει γραμματέας του επί πενταετία πριν την εκλογή της.Ελευθέριος Κονδύλης (προτείνετε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)


Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (τέως Π.Ο.Ε), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του συλλόγου εγκεκριμένων Λογιστών Ελλάδος.

Εργάστηκε από το 1977 έως το 1979 σαν Λογιστής–Ελεγκτής στη διεθνή Ελεγκτικολογιστική Εταιρεία PEAT MARWICK & MITCHELL, από το 1980 έως το1983 αναπληρωτής Οικονομικού Διευθυντή στην Εταιρεία ABBOT LABORATORIES S.A., από το 1983 έως 1987 ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην Εταιρεία Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε. και από το 1987 έως 1991 ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής στη βιομηχανική επιχείρηση Μ.Ι. ΜΑΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Επίσης με την ιδιότητα του Οικονομικού Διευθυντή ανέλαβε το διάστημα 1991-1992 την εκπόνηση μελέτης για την αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας LOWENBRAU HELLAS A.E.

Από το 1993 μέχρι το 1999 εργάσθηκε στην Εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Ειδικότερα από το 1993 έως το 1996 διετέλεσε Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής και από το 1996 έως το 1999 Γενικός Διευθυντής με βασικό έργο το συντονισμό και τη βελτίωση των λειτουργιών των επί μέρους διευθύνσεων και την ανάπτυξη του τμήματος Marketing.

Περαιτέρω από το 1999 έως το 2001 εργάσθηκε σαν Γενικός Διευθυντής στην χρηματιστηριακή Εταιρεία DF ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.ΕΠ.Ε.Υ. και από το 2001 μέχρι και σήμερα διατελεί: α) Οικονομικός Σύμβουλος στην Εταιρεία ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε. σε θέματα χρηματοδοτήσεων επενδύσεων σε Αιολικά Πάρκα, β) Οικονομικός Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. στην Εταιρεία FHL Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. έχοντας αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και τα χρηματοοικονομικά του Ομίλου και τις σχέσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα και γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία FINAS A.E. οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών.Ιωάννης Λέτσιος (προτείνετε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)


Πτυχιούχος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), κάτοχος ΜΒΑ της ESCEM GRAND ECOLE BUSINESS AND MANAGEMENT (ΓΑΛΛΙΑ).
Είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Διεθνές Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τέως Έφεδρος Αξιωματικός Φροντιστής Πεζικού από τον Οκτώβριο του 1983 έως τον Φεβρουάριο του 1986.

Εργάστηκε από τον Απρίλιο του 1986 έως το Δεκέμβριο 1989 στην Εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E. ως στέλεχος λογιστηρίου και υπεύθυνος του τομέα εμπορευσίμων αγαθών της Εταιρείας συμμετέχοντας στο μετασχηματισμό της Εταιρείας από χαρτοπωλείο σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στη χώρα. Εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής από τον Ιανουάριο του 1990 έως τον Απρίλιο του 1993 στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και από τον Απρίλιο του 1993 έως τον Σεπτέμβριο του 1996 στην Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕΟΕ.

Ως Ορκωτός Ελεγκτής διενέργησε έλεγχο μεγάλων εταιρειών όλου του φάσματος δραστηριοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες κλπ.
Επίσης από τον Απρίλιο του 1993 ανέλαβε την αναδιοργάνωση και εισαγωγή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο πολλών μεγάλων Ελληνικών Εταιρειών.

Από τον Σεπτέμβριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 1999 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στις Εταιρείες ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Α.Ε και ΕΚΟΛΙΝΑ Α.Ε, εταιρείες με δεσπόζουσα θέση στον κλάδο υγραερίου στη χώρα μας. Από το 1999 έως το 2006 εργάστηκε στον Όμιλο εταιρειών ΕΚΟ ΑΒΕΕ ως υποδιευθυντής – αναπληρωτής διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου και από το 2006 ως το 2010 ως διευθυντής λογιστηρίου.
Από το 2010 έως το 2013 εργάστηκε στον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ως διευθυντής λογιστηρίου συμμετέχοντας στη διοίκηση και οργάνωση και ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων και εταιρειών του ομίλου (έρευνα υδρογονανθράκων, διύλιση – εμπορία πετρελαιοειδών, ναυτιλιακών εταιρειών, εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ).

Από το 2013 έως το 2018 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρεία MADDOG A.E συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και μετασχηματισμό της Εταιρείας από Εταιρεία φυσικής φύλαξης αρχείων σε Εταιρείας φύλαξης, οργάνωσης και ψηφιοποίησης αρχείων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών κλπ.

Από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται ως οικονομικός και ασφαλιστικός σύμβουλος.Περικλής Βασιλόπουλος (προτείνετε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)


O Περικλής Βασιλόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Bsc Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.
Μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από το 2014.
Από το 2001 έως και το 2013, διετέλεσε στέλεχος της φαρμακευτικής εταιρίας Specifar ΑΒΕΕ καταλαμβάνοντας διάφορες θέσεις μεταξύ των οποίων του Επικεφαλής Εταιρικής Ανάπτυξης, του Εμπορικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Το 2011 η Εταιρεία εξαγοράστηκε από την Watson Pharmaceuticals οπότε και ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.

Από το 2013 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επενδύσεων και εκμετάλλευσης ακινήτων Capital Advisors Relativity Α.Ε., ενώ ταυτόχρονα είναι ενεργός επενδυτής και μέλος Δ.Σ. σε εταιρείες των κλάδων της εμπορικής ναυτιλίας και του real estate. Στην ναυτιλία η επενδυτική του δραστηριότητα επεκτείνεται στην αγορά ξηρού φορτίου.

Είναι από το 2017 ιδρυτικό μέλος και μέτοχος της Εταιρείας Innovis Pharma, μίας εκ των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα με βασικό αντικείμενο της παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. Η Innovis Pharma έχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων δικών της γενοσήμων και καινοτόμων φαρμακευτικών λύσεων, καθώς και καλλυντικών σε συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού.
Παράλληλα, είναι ιδρυτικό μέλος της επενδυτικής εταιρίας FundboxCapital που δραστηριοποιείται επενδυτικά στον κλάδο των τεχνολογικών start-ups.