Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, στην οποία η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε συμμετείχε με ποσοστό 75%, ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία από το 2007 στεγάζοταν σε ιδιόκτητες εκτάσεις 20,000 τμ στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

Στόχος της μητρικής εταιρείας με την ίδρυση της ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ήταν ανάπτυξη των πωλήσεων του Ομίλου στα Βαλκάνια και η κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς στη Βόρεια Ελλάδα.

Η εταιρεία εφάρμοζε ένα σύγχρονο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ διέθετε πιστοποίηση κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2000/EN ISO 9001/2000 από το Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.

 

Στις 16/5/2018 η εταιρεία απορροφήθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.