Η Διοίκηση της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας

Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πλαισιώνονται από ένα επιτελείο ικανών και έμπειρων στελεχών με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και βασίζεται στον καταμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της χαρασσόμενης από τη Διοίκηση πολιτικής.

Συγκεκριμένα, τα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Θεόδωρος Κονιδάρης, Οικονομικός Διευθυντής. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Στέλεχος με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες Βιομηχανικές και Εμπορικές Εταιρίες. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1997.

Αχιλλέας Γλαβάς, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1995 και είχε αναλάβει επί δέκα πενταετία την εξυπηρέτηση και την τεχνική υποστήριξη των μεγάλων πελατών του τομέα του Υδραυλικού Επαγγελματικού Εξοπλισμού.

Σπανός Νικόλαος, Προΐσταται του Υποκαταστήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του πολυτεχνείου της Νεάπολης της Ιταλίας. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1997. Από την ίδρυση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μέχρι και την απορρόφησή της από την εταιρεία διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής.

Δέσποινα Χριστοφή, Υπεύθυνη Πιστωτικού Ελέγχου της εταιρείας. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στην εταιρία από το 2001.

Ιωάννης Καρβέλας, Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Εταιρείας από το έτος 2003. Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας από το 1994 και προΐσταται της Υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων.