Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2021

Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2021

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4.1.2 και το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρεία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για την χρήση 2021, που έχει ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση – Δημοσίευση, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη 19 Μαΐου 2021.

3. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για την χρήση 2020: Τρίτη 25 Μαΐου 2021.

4. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2020 (recorddate): Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

5. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος για την χρήση 2020: Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

6. Ημερομηνία δημοσίευσης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2021: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.