Board of Directors

Board of Directors

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.05.2021, με πενταετή θητεία, που παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 20.05.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη

 • Κρεμύδας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 • Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Πρώτος (Α) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
 • Κρεμύδας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Δεύτερος (Β) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
 • Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, Μέλος

Μη εκτελεστικά μέλη

 • Λέτσιος Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Βασιλόπουλος Περικλής του Τίτου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Γεώργιος Κρεμύδας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), διαθέτει πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία και άριστη γνώση της Αγοράς και του αντικειμένου της Εταιρείας. Ασκεί τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση εργασιών της Εταιρείας.
 • Παναγιώτης Κρεμύδας, Πρώτος (Α) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Management από το Brunel University of London και προπτυχιακού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Σήμερα κατέχει τη θέση του διευθυντή προμηθειών στην Εταιρεία και παράλληλα εκτελεί επιτελικά διοικητικά καθήκοντα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών και του τομέα των μεταφορών.
 • Κωνσταντίνος Κρεμύδας, Δεύτερος (Β) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση των επιχειρήσεων από το Pace University of New York και προπτυχιακού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται με την αναπτυξιακή πολιτική της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
 • Παναγιώτα Μαυρουδή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2014. Στέλεχος της Εταιρείας στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης πωλήσεων μεγάλων πελατών. Υπεύθυνη του τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και δημοσιών σχέσεων της Εταιρείας.
 • Ιωάννης Λέτσιος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜBA), με πολυετή εμπειρία επί θεμάτων Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, και Ελεγκτικής.
 • Περικλής Βασιλόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Απόφοιτος του πανεπιστημίου της Βοστώνης, κάτοχος πτυχίου Bsc Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά. Από το 2001 έως και το 2013 διετέλεσε στέλεχος μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας καταλαμβάνοντας διάφορες θέσεις μεταξύ των οποίων και εκείνη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από το 2011 έως και το 2013. Σήμερα είναι Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ημεδαπής επενδυτικής εταιρείας.
 • Ελευθέριος Κονδύλης, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Πτυχιούχος του σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΟΕ) του πανεπιστημίου Αθηνών. Οικονομολόγος με πολυετή επαγγελματική εμπειρία επί Λογιστικών, Χρηματοοικονομικών και Οργανωτικών θεμάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

 • Πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας
 • Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ήτοι:

(α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110/17.05.2002), ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020).

Η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επανεξετάζεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση, από το Διοικητικό Συμβούλιο.