ependitikes-photo-pano

There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε

Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής, επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους (28/06/2018)
There are no translations available.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2018:

  • Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (481.200), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δύο λεπτών (0,02) του ευρώ, δηλαδή από τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ σε τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ ανά μετοχή.
  • Αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (481.200), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δύο λεπτών (0,02) του ευρώ, δηλαδή από τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ σε τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.
  • Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την αριθ. 63305/13.06.2018 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηριακών Αθηνών στη συνεδρίαση της 28.06.2018 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αρ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Εθνική Τράπεζα Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

4. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 10 Ιουλίου 2018 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 3 και 4 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 17.07.2019 και θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (17.07.2019) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. στη διεύθυνση 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2017 (07/06/2018)
There are no translations available.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2018 και σε εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω:

  • Το μέρισμα για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε Ευρώ 0,010 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 15%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,0085.
  • Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «recorddate» που αντικαθιστά τον κανόνα «tradedate». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2017 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.
  • Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αρ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Εθνική Τράπεζα Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

4. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 10 Ιουλίου 2018 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 3 και 4 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 17.07.2019 και θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (17.07.2019) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. στη διεύθυνση 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

Ασπρόπυργος 7 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2018 (22/03/2018)
There are no translations available.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για την χρήση 2018, που έχει ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση – Δημοσίευση, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017: Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

3. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για την χρήση 2017: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.

4. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2017 (recorddate): Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

5. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος για την χρήση 2017: Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

6. Ημερομηνία αποκοπής, επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.

7. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου (recorddate): Τρίτη 3 Ιουλίου 20187.

8. Ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

9. Ημερομηνία δημοσίευσης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2018: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση. 

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικτυακών μας τόπων και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies). Διαβάστε Περισσότερα στην πολιτική χρήστης cookies.

Αποδέχομαι τα cookies.