Κοινωνική Ευθύνη

Η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας είναι εταιρία που επενδύει σημαντικά στους ανθρώπους της, καθώς αυτοί αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρίας διασφαλίζει την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων για την υποστήριξη των ανθρώπων της και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας εφαρμόζει πρωτοποριακά συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, που στοχεύουν στην προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα η εταιρία:

  • Δίνει έμφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων και τους εκπαιδεύει και επιμορφώνει σε τεχνικά και διοικητικά θέματα
  • Βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
  • Εκπαιδεύει σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής
  • Παρέχει Ιατρούς Εργασίας και Κοινωνικούς Λειτουργούς στο χώρο εργασίας

Η ευαισθησία της Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας δεν περιορίζεται μόνο στα θέματα των δικών της ανθρώπων. Η εταιρία και οι άνθρωποί της ανταποκρίνονται διακριτικά και αθόρυβα και υποστηρίζει τους συνανθρώπους μας και την τοπική κοινωνία. Η κοινωνική προσφορά εκδηλώνεται με την αντιμετώπιση των συνεπειών από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, την ίδρυση και τον εξοπλισμό νοσοκομειακών μονάδων, την υποστήριξη μαθητών και σπουδαστών και τη χορηγία πολιτιστικών εκδηλώσεων.